Развој на детето во текот на третата година

 

Развојот на детето е континуиран процес. Промените кои започнуваат уште пред раѓањето продолжуваат интензивно да се случуваат особено во првите три години. Тоа се однесува на развој на моторните функции и движењата, сетилната перцепција, комуникацијата. Во понатамошниот текст Ви ги презентираме најзначајните развојни компоненти и функции кои се случуваат во периодот од 2 до 3 години.

    • детето оди самостојно и се движи во просторот без да удира предмети
    • скока со двете нозе
    • трча со различна брзина и менување на правец
    • турка или влече играчки
    • вози точак (трицикл) со двете нозе
    • фаќа или фрла топка и се обидува да ја фати со двете раце
    • се качува на различни висини (пр. по креветот, столиците, масичката)
    • се качува по скали со двете нозе на секоја скала држејќи се за ограда
    • гради кула од 3 до 5 коцки
    • може без проблем да подигне од подлогата ситни предмети, дури и трошки
    • боичката ја држи со испружени палец и прсти 
    • се обидува да направи вертикална линија со боички на хартија
    • може да направи движење на раката и да исече еднаш со ножици. Оваа активност ја прави со асистенција. Не сече во континуитет
    • може да врти страници од книга една по една
    • самостојно се облекува (може да му треба помош за закопчување на копчиња или патент)
    • мие раце со сапун ги плaкне со триење и самостојно ги брише
    • именува познати мали предмети на далечина до 3 метри
    • ужива во сликовниците и посочува во деталите доколку му се каже
    • подолго време ги истражува и ги проучува предметите
    • пронаоѓа одредена книга на барање
    • комплетира табла со 3 форми
    • разбира барања составени од најмалку два збора, како на пример „Фрли топка“, „Седи таму“
    • разбира и извршува два налози истовремено, како на пример „Земи ја топката и донеси ја“
    • разбира семејни односи на пр. баба, дедо, бато
    • изговара околу 300 зборови
    • користи реченица од 2 до 3 зборови
    • именува предмети 
    • бара што сака
    • одговора на прашања „Како се викаш?“ и „Како лае кучето?“
    • одговора адекватно со ДА и НЕ
    • го кажува целото име, полот и возраста
    • зборува додека си игра
    • правилно користи лични заменки и придавки (јас, мене, мое) и користи множина. Води скромни разговори и опишува минати настани
    • се вклучува во пеењето песни за деца
    • себе си се вика по име
    • добро ја џвака храната
    • самостојно ги користи лажицата и чашата со повремени пролевања
    • ја подига чашата од маса и повторно ја спушта
    • пие течност од шише или чаша со цевка
    • употребува салфетка кога ќе се потсети
    • набодува храна со вилушка и ја носи до устата