Развој на дете од 1-2 години

12-18 месеци

    • во исправена положба го балансира телото и почнува да прави чекори самостојно
    • почнува да се качува на стол и да се симнува самостојно
    • почнува да се качува по скали придржувајќи се со едната рака
    • почнува да шутира топка со нога
    • може да фрли топка со рака
    • започнува да шкрта со молив на хартија
    • започнува да врти страни од книга
    • почнува да користи лажица за јадење
    • почнува да бара скриени играчки и наоѓа начин како да земе играчка која не му е достапна
    • почнува да ги имитира родителите што прават и тоа сака да прави
    • почнува да си игра со кукли или плишани играчки, ги храни, ги заспива, ги гушка
    • знае да покаже барем еден дел од своето тело
    • може да изврши барем еден прост налог на пример „седни“, „стани“
    • може да гради кула од 3 коцки
    • почнува да покажува со прст кон предметите што ги сака
    • кажува неколку зборови како на пр. „мама“, „баба“, „тата“ со значење
    • доколку го прашате „Каде е мачето?“ го покажува мачето
    • сака да се гледа во огледало
    • почнува да бара внимание и често ги „закача“ родителите доколку не му обрнуваат внимание
    • почнува да пие од чаша

18-24 месеци

    • може да се качи најмалку на две скали самостојно
    • почнува да трча самостојно
    • може да скокне со двете нозе истовремено
    • почнува да стои на прсти
    • може да користи лажица без да истури
    • станува сѐ поуспешно во одвртување капаче на шише
    • почнува да се интересира за прекинувачи и го исклучува и уклучува светлото
    • може да ниже монистри на врвка
    • може да гради кула од 3 коцки
    • се обидува да прецрта линии кога родителот ќе ги нацрта
    • се преправа дека предметите се нешто друго на пр. далечинското го користи како телефон
    • знае каде им е местото на предметите на пр. ќебето го става на креветот, чашата ја носи во кујна итн.
    • почнува да класифицира предмети по боја
    • почнува да се става во улоги кога си игра
    • посочува на предмети или животни во книга на пр. ако го прашате „Што е ова?“, а покажувате на куче, детето ќе каже „куче или ав ав“
    • ги знае имињата на блиски луѓе и неколку делови од телото
    • кажува реченица со два збора
    • следи прости инструкции на пр. „Оди и земи го шишето од маса.“
    • ги копира возрасните или поголемите деца
    • се радува кога ќе види други деца
    • покажува повеќе самостојност во хранење, облекување, соблекување и одржување на лична хигиена
    • најчесто кога детето е во друштво на деца си играат паралелни игри, но знаат да играат и меѓу себе
    • многу често прават работи кои им се „забранети“