Stimulimi i fëmijëve për të përdorur fjali të thjeshta

 

Qëllimi i punës:  “Të mësojmë fëmijët të përdorin fjali të thjeshta”.

Mosha: 18-24 muaj

Arritjet e mëhershme: përdorimi i fjalëve të ndryshme.

Përshkrimi:

Shumica e fëmijëve mund të kuptojnë më shumë sesa mund të thonë. Pra, nuk keni nevojë të përdorni fjali të shkurtra gjithmonë. Në mënyrë që të inkurajoni të kuptuarit e fëmijës suaj, mund të përdorni fjali që janë pak më të gjata, veçanërisht kur jepni udhëzime ose lexoni libra së bashku dhe flisni për fotografitë.

Ndiqni fëmijën tuaj, vëzhgoni se çfarë po bën dhe duke i kushtuar vëmendje flisni për gjithçka që i ka tërhequr vëmendjen. Bëni pauzë dhe prisni t’i siguroni atij shumë mundësi për të provuar dhe përdorur fjalë dhe fjali. Nëse i ndihmoni duke ia treguar të gjitha fjalët, ai nuk do të ketë mundësi të praktikojë ndërtimin e fjalive.

Fëmijët duhet të dinë të thonë shumë fjalë në mënyrë që t’i kombinojnë ato në fjali. Përdorimi i një larmie fjalësh kur flisni me fëmijën tuaj do ta ndihmojë fëmijën tuaj të mësojë fjalë të reja. Foljet (fjalët e veprimit si “marr”, “erdha” dhe “derdh”) janë veçanërisht të rëndësishme për ndërtimin e fjalive.

Kur fëmijët fillojnë të formojnë fjali ata shpesh lënë fjalë ose gabojnë me gramatikën, dhe kjo është krejt normale. Është e rëndësishme që fëmijët të ndjehen të inkurajuar kur fillojnë të eksperimentojnë me ndërthurjen e fjalëve të ndryshme. Pra, në vend që të korrigjoni fëmijën tuaj, përsëritni atë që ai tha, por përdorni gramatikën e saktë. Në këtë mënyrë, ai dëgjon se si duhet të tingëllojë fjalia, por nuk ushtrohet presion që të përpiqet ta thotë atë.

Nëse fëmija juaj përdor një fjalë të vetme ose bën një gabim gramatikor, mund ta zgjeroni atë që ai tha duke përdorur fjalët (fjalët) e tij në një fjali dhe duke shtuar disa fjalë. Për shembull, nëse fëmija juaj tregon një zog në një pemë dhe thotë “zog”, mund të thoni “Zogu është në pemë!”. Nëse fëmija juaj dëshiron të luajë top me ju dhe ju thotë “top”, mund të thoni “Le të luajmë top”. Nëse fëmija juaj lë jashtë një pjesë të gramatikës dhe thotë “Babi shko në makinë”, mund të zgjerosh duke shtuar gramatikën e saktë, “Po, Babi po shkon në makinë, ai duhet të shkojë në punë. ” Në këtë mënyrë, ju e pranoni dhe inkurajoni fëmijën tuaj, por gjithashtu jepni një shembull që është një hap i vogël përpara nga i cili ai mund të mësojë.

Një fjali ka nevojë për një temë (një person, vend, send ose ide që bën diçka), dhe fëmijët duhet të dëgjojnë shumë shembuj të temave në mënyrë që të mësojnë se si t’i përdorin ato vetë. Disa shembuj të zhvillimit të hershëm janë renditur më poshtë, ju mund t’i përdorni këto tema në fjalitë tuaja kur bashkëveproni dhe luani me fëmijën tuaj në mënyrat e mëposhtme:

   • “Unë” – flisni për mendimet dhe veprimet tuaja (“Unë jam i uritur” “Unë shoh një zog në pemë”).
   • “Ti” – flisni për ndjenjat dhe veprimet e fëmijës suaj (“Ti je duke kërcyer kaq lart!”)
   • “Ai / ajo / ajo” – flasin për ndjenjat dhe veprimet e të tjerëve (“Ai është i shpejtë!” “Ndihet i mërzitur”).
   • “Ne” – flasim për gjërat që ti dhe fëmija yt bëjmë së bashku (“Ne do të shkojmë në shitore”).
   • Emrat e njerëzve dhe sendeve – flisni për lodrat me të cilat luan fëmija juaj ose personazhet në libra (“Arushi është i uritur” “Foshnja po fle”).
   • Duke përdorur disa nga këto këshilla të thjeshta, ju mund të ndërtoni fjalorin e fëmijës tuaj dhe të ofroni shembuj të fjalive të hershme. Nëse shqetësoheni për zhvillimin e fëmijës suaj, flisni me mjekun ose një patolog të gjuhës së të folurit (Logoped). Artikulli ynë “Kur duhet të kërkoni ndihmë?” siguron momente historike për mosha të ndryshme në mënyrë që të mund të përcaktoni nëse fëmija juaj ka zhvilluar të gjitha aftësitë që mund të prisni për moshën e tij.

Përshtatja e temës tek fëmijët autik: 

Duke e ditur se tek fëmijët autik janë të prekura aftësitë komunikuese, duhet të punojmë shumë më shumë që të arrihet një rezultat i mirë dhe fëmiju autik të përdorë fjali të thjeshta.

Përshtatja e temës tek fëmijët me paaftësi fizike:

Tek këta fëmijë nuk ekziston ndonjë problem që na pengon të arrijmë rezultatet e duhura, përshkak se fëmijët me paaftësi fizike kanë një problem me trupin dhe jo me të folurit, kështu që të njejtat metoda për stimulim mundë të përdoren edhe tek këta fëmijë.