Stimulimi i komunikimit dhe ndërtimi i lidhjes socio-emocionale

Stimulimi i ngritjes së dorës nga pozicioni i barkut

Stimulimi i kapjes së sendeve

Stimulimi i koordinimit vizual-motorik në pozicionin e barkut

Ndjekja e sendit në anën e majtë dhe të djathtë

Zgjatja në pozicionin ulur

Zgjatja në pozicionin ulur

Zgjatja në pozicionin shtrirë

Aktivitetet në vijën qendrore, kontrolli vizual-motorik