Vetëshërbimi – kujdesi për vetën

prej 3 deri më 7 vjeç

Pas lindjes, fëmijët janë plotësisht të varur nga prindërit e tyre, por derisa rriten, ngjarje të mëdha ndodhin në jetën e tyre, për shembull, mësojnë të mbajnë shishe, të ulen, të shtyjnë ose të tërheqin sende, të mbajnë takëm për të ngrënë, mësojnë të zvarriten dhe në fund lëvizin në mënyrë të pavarur. Lëvizja e pavarur hap një botë krejt të re për këta fëmijë të vegjël dhe paraqet mundësi që të fillojnë t’i zhvillojnë aftësitë për kujdesin ndaj vetes dhe pavarësinë.

Kujdesi për vetën përfshin një sërë aftësish që në të vërtetë janë detyra të përditshme që do të mundësojnë që fëmijët të jenë të gatshëm të marrin pjesë në aktivitetet e jetës (zhveshja / veshja, ngrënia, larja e dhëmbëve, etj.). Këto shpesh quhen aktivitete të jetës së përditshme.

Dhënia e mundësisë një fëmije për të fituar aftësi të kujdesit për vetën është një pjesë e rëndësishme e rritjes dhe zhvillimit të tij. Koha dhe përpjekja që i keni bërë për të nxitur kujdesin për vetën është një mënyrë e sigurt për ta ndihmuar fëmijën tuaj që të ndihet i aftë. Të mësuarit të vishet, t’i lajë duart, të mbajnë çantën dhe detyrat e tjera të thjeshta u ndihmoni fëmijëve të zhvillojnë një ndjenjë të autonomisë dhe përgjegjësisë.

Të mësuarit e fëmijës të bëjë detyra të thjeshta të vetëshërbimit është një mënyrë e sigurt për të mbështetur zhvillimin e vetëbesimit tek çdo fëmijë. 

T’i japësh fëmijës kohë për t’i mësuar aftësitë e vetëshërbimit, të keni durim dhe ta mbështesni fëmijën në këtë fushë në moshë të hershme, do të thotë të ndikoni në mirëqenien dhe lumturinë e tij afatgjatë.

Aftësitë e vetëshërbimit

   • ndihmon në aktivitetet e shtëpisë
   • dëshiron të ndihmojë në kuzhinë, të lajë enët
   • i lan duart dhe fytyrën në mënyrë të pavarur
   • vetë përpiqet të lajë flokët
   • vetë e fshin hundën dhe e hedh faculetën në vendin e duhur
   • mund të përdorë pirun
   • vesh rroba me ndihmën kur vesh fanellë dhe rroba me pulla
   • i pastron dhëmbët kur do të marrë udhëzime verbale
   • burrat urinojnë në tualet derisa janë në këmbë
   • vendos doreza
   • vesh çizme
   • i shmang rreziqet e përgjithshme (p.sh.: xhami i thyer)
   • fëmija në këtë moshë vishet dhe zhvishet vetë
   • i kryen nevojat e tij fiziologjike në mënyrë të pavarur, duke i kushtuar vëmendje higjienës (lan duart, lëshon ujë, fshihet)
   • e rregullon dhomën ose hapësirën në të cilën luan
   • vetëm i kreh flokët, lan dhëmbët, bën banjë me mbikëqyrje
   • vishet sipas motit
   • shërbehet vetëm në tryezë
   • zgjohet natën për të shkuar në tualet ose qëndron i thatë gjithë natën
   • e rregullon patentin në pozicionin e kopsitjes
   • e kopsit dhe e shkopsit rrobën e tij
   • e var rrobën në varëse
   • i zgjidh dhe lidh këpucët
   • shkon në fqinjësi pa mbikëqyrje të vazhdueshme
   • vishet dhe zhvishet në mënyrë të pavarur
   • në mënyrë të pavarur ushqehet me takëm për të ngrënë duke e përfshirë mundësinë për të përdorur thikën prerëse
   • e fshin lëngun e derdhur
   • e zgjedh takëmin për të ngrënë (p.sh.: në sirtar)
   • i fshin dhe i rregullon pjatat
   • i ujit lulet
   • përgatitet për larje në mënyrë të pavarur dhe bën banjë
   • e rregullon shtratin
   • hap kutitë e drekës, e paketon ushqimin
   • përgatit shujta të thjeshta (p.sh.: kultura të drithit, kajmak për bukë, përgatit sallatë, etj.)
   • lan enë
   • peshqirët i palos
   • çiftëzon dhe i palos çorapet