Si të formoni profil të përdoruesit

 

E-Platforma ranaintervencija.mk ofron shërbime të ndërhyrjes së hershme për fëmijët nga 0 – 6 vjeç të cilët kanë vonesa / devijime të caktuara të zhvillimit ose kanë aftësi të kufizuara, si dhe mbështetje për familjet e tyre.

 

Për të hapur profilin e përdoruesit dhe për të marrë mbështetje dhe ndërhyrje të individualizuar online, duhet t’i ndiqni hapat si në vijim:

● prindi / kujdestari të na kontaktojë në 074-222-148
● në kontakt me anëtarët e ekipit të jepen informatat themelore
● të caktohet takimi fillestar online nëpërmjet të cilit bëhet vlerësimi i zhvillimit
● profili i përdoruesit hapet nga anëtari i ekipit dhe për të arrin njoftimi elektronik
● në njoftimin elektronik ekziston lidhje pas klikimit të së cilës drejtohet në platformë, në dritaren për të shkruar fjalëkalim të ri

 

Shënim: Për të hapur profil të përdoruesit është e nevojshme të keni postë elektronike në “gmail.com”.

 

Më shumë informata rreth asaj se si të hyni në profilin Tuaj të përdoruesit dhe si t’i përdorni shërbimet e ofruara nga platforma mund të lexoni në udhëzimet e përdorimit si në vijim.

 

Nëse keni nevojë për ndihmë në lidhje me krijimin e profilit në platformë, na dërgoni porosi elektronike në contact@ranaintervencija.mk .