Zhvillimi i fëmijës gjatë vitit të tretë

 

Zhvillimi i fëmijës është një proces i vazhdueshëm. Ndryshimet që fillojnë qysh para lindjes vazhdojnë të ndodhin intensivisht, veçanërisht në tri vitet e para. Kjo i referohet zhvillimit të funksioneve dhe lëvizjeve motorike, perceptimit ndijor, komunikimit. Në vijim do t’jua paraqesim komponentët dhe funksionet më të rëndësishme të zhvillimit që ndodhin në periudhën prej 2 deri në 3 vjeç. 

    • fëmija ecën në mënyrë të pavarur dhe lëviz në hapësirë pa i goditur sendet.
    • kërcen me të dyja këmbët.
    • vrapon me shpejtësi të ndryshme dhe e ndryshon drejtimin.
    • shtyn ose tërheq lodra.
    • drejton biçikletë (biçikletë me tri rrota) me të dyja këmbët.
    • e kap ose e hedhë topin dhe përpiqet ta kapë me të dyja duart. 
    • ngjitet në lartësi të ndryshme (p.sh. në shtrat, karrige, tavolinë).
    • ngjitet në shkallët me të dyja këmbët në secilën shkallë duke u mbajtur për gelendera. 
    • ndërton kullë prej 3 deri në 5 kube.
    • mund të ngrejë lehtësisht nga dyshemeja sende të vogla, madje edhe thërrime.
    • e mban ngjyrën e drurit me gishtin e madh dhe gishtat e shtrirë.
    • përpiqet të bëjë vijë vertikale me ngjyrën e drurit në letër.
    • mund të bëjë lëvizje të duarve dhe të presë një herë me gërshërë. Këtë aktivitet e bën me ndihmë. Nuk mund të presë vazhdimisht.
    • mund t’i shfletojë faqet e librit një nga një.
    • vishet vetë (mund të ketë nevojë për t’i kopsitur pullat ose patentin).
    • i lan duart me sapun, i shpëlan duke i fërkuar dhe i fshin vetë. 
    • emërton sende të njohura të vogla në distancë deri në 3 metra.
    • kënaqet në librat me fotografi dhe i tregon detajet nëse i thuhet.
    • i hulumton dhe i vështron sendet për një kohë të gjatë.
    • gjen një libër të caktuar sipas kërkesës.
    • e kompleton tabelën me 3 forma.
    • kupton të paktën kërkesa të përbëra nga dy fjalë, të tilla si “Hidheni topin”, “Uluni atje”.
    • kupton dhe realizon dy urdhra në të njëjtën kohë, të tilla si “Merreni topin dhe silleni atë”.
    • kupton marrëdhënie familjare p.sh.: gjyshja, gjyshi, vëllai.
    • shqipton rreth 300 fjalë.
    • përdor fjali nga 2 deri në 3 fjalë.
    • emërton sende.
    • kërkon çfarë dëshiron.
    • përgjigjet në pyetjet – “Si quhesh?” – “Si leh qeni?”
    • përgjigjet në mënyrë adekuate me PO dhe JO.
    • e tregon emrin e plotë, gjininë dhe moshën.
    • flet gjatë lojës.
    • përdor saktë përemrat vetorë dhe mbiemrat (unë, mua, imja) dhe përdor shumësin. Kryen biseda modeste dhe përshkruan ngjarje të kaluara.
    • merret me këndimin e këngëve për fëmijë.
    • e quan veten me emër. 
    • mirë e përtyp ushqimin.
    • i përdor në mënyrë të pavarur lugën dhe gotën me derdhje të rastit.
    • e ngre gotën nga tavolina dhe e ul përsëri.
    • pi lëng nga shishja ose gota me pipë.
    • përdor pecetë kur të kujtohet.
    • e merr ushqimin me pirun dhe e çon në gojë.