Zhvillimi i fëmijës gjatë vitit të parë

 

Në 3 vitet e para të jetës së fëmijës, ndodh një rritje (progres) e pabesueshme në të gjitha fazat e zhvillimit të fëmijës. Zhvillimi në moshën më të hershme (nga lindja deri në 3 vjeç) është themeli për rritjen dhe zhvillimin e suksesshëm të fëmijës dhe përfshirjen e tij në arsim, grupin e bashkëmoshatarëve, mjedisin e ngushtë dhe të gjerë.

Që prindërit / kujdestarët ta kuptojnë më në detaje zhvillimin e fëmijës së tyre, fazat më të rëndësishme të zhvillimit nga lindja deri në 1 vjeç do të përshkruhen në vazhdi

Motorika e përgjithshme 

   • fëmija e mban kokën në mënyrë të drejtë
   • në pozicionin shtrirë, fëmija e ngre kokën dhe mbështetet në parakrahë
   • nëse është i shtrirë në shpinë, fëmija bën lëvizje simetrike të këmbëve

Motorika e lehtë 

   • fillon ta hapë dhe mbyllë pëllëmbën e dorës
   • mund të mbajë lodër në dorë për disa sekonda (e mban fort) dhe më pas e hedhë për disa sekonda
   • mund t’i bashkojë të dyja duart së bashku

Zhvillimi senzor

   • dërgon lodër ose send kontrast me shikim
   • reagon ndaj tingullit ose ziles duke e mbajtur vështrimin ose duke e lëvizur tërë trupin
   • kur ngrihet në duar qetësohet

Zhvillimi i të folurit 

   • qan nëse është i pakënaqur
   • qesh kur flet me të
   • më shpesh i shqipton zanoret (a, e, o, i, u)

Motorika e përgjithshme 

   • fëmija kthehet nga barku në shpinë dhe anasjelltas
   • në pozicionin shtrirë, fëmija qëndron në krahët e zgjatur plotësisht në bërryla
   • në pozicionin në shpinë i shtrin duart derisa përpiqemi ta vendosim në pozicionin ulur
   • ulet për një kohë të shkurtër me ndihmë ose duke u mbështetur para vetes
   • nëse e drejtojmë në këmbë duke e mbajtur nën sqetulla, e bart peshën e vet

Motorika e lehtë 

   • i arrin sendet dhe i zhvendos ato nga njëra dorë në tjetrën përpara gjoksit
   • e përdor të gjithë pëllëmbën kur ia japim një send

Zhvillimi senzor 

   • fëmija e sheh lodrën që e mban dhe e vendos në gojë, nëse lodra i bie e ndjek me sy
   • nëse dëgjon tingull, përpiqet ta gjejë burimin e tij
   • deri në fund të muajit të 6-të, fëmija i njeh njerëzit e afërt dhe reagon ndaj të huajve duke qarë ose duke menduar (shikimi i fiksuar)

Zhvillimi i të folurit

   • fëmija fillon të shqiptojë rrokje të paqarta si “po, pa, ga, ka, ba” por ato nuk kanë asnjë kuptim
   • kur e kopjoni rrokjen që shqipton fëmija, ai përpiqet t’ju përsërisë

Motorika e përgjithshme 

   • fëmija sillet në pozicionin e zvarritjes në mënyrë të pavarur
   • duhet të ketë zvarritje, por disa fëmijë mund ta kalojnë këtë fazë
   • e vë veten në pozicionin ulur duke i përdorur gjymtyrët dhe përpiqet të drejtohet

Motorika e lehtë 

   • arrini tek sendet vetë që i mban me duar personi tjetër
   • të kapurit në këtë fazë është me gishtin e madh dhe treguesin në pozicion
   • merr sende të vogla dhe i çon në gojë
   • koordinimi bilateral është përmirësuar (njëkohësisht edhe përdorimi i organizuar i dorës së majtë dhe të djathtë gjatë kryerjes së aktivitetit të caktuar)

Zhvillimi senzor 

   • mundohet të kapë sende që janë afër tij dhe e ndryshon pozicionin në të cilin ndodhet në mënyrë që ta arrijë sendin
   • reagon me kënaqësi ndaj lojës “fsheh dhe kërko”
   • sendet i hedhë nga njëra dorë në tjetrën
   • mund të mbajë nga një send të vogël në të dyja duart për një kohë të shkurtër
   • i godet lodrat njëra me tjetrën
   • kur është i shtrirë në shpinë, i vendos këmbët në gojë

Zhvillimi i të folurit

   • deri në fund të muajit të 9-të fëmija mund të thotë dy rrokje të qarta, p.sh.: “ba-ba”, “pa-pa”, etj.  

Motorika e përgjithshme 

   • fëmija zvarritet me shumë besim dhe e bën atë me shkathtësi
   • derisa qëndron i shtrirë në shpinë, ulet vetë dhe ngrihet me një ndihmë të vogël
   • ulet në mënyrë të pavarur dhe të sigurt me një reagim të zhvilluar përpara dhe anash p.sh.: i kap sendet e vendosura para tij dhe anash
   • bën hapa anash, i kapur për shtrati ose, nëse mbahet për duar, ecë përpara

Motorika e lehtë 

   • vendos sende në kuti dhe i nxjerr ato
   • i shtyn me duar sendet që nuk i pëlqejnë
   • i arrin sendet e vogla si p.sh.: thërrimet ose etiketat e rrobave

Zhvillimi senzor

   • është i interesuar për detajet e lodrave, i prek dhe i eksploron
   • i hedhë sendet në mënyrë që të prodhojë tingull
   • kur vishet, i ngrit krahët ose e fut këmbën në rroba
   • tregon me gisht për atë që e dëshiron

Zhvillimi i të folurit

   • kur personi tjetër i thotë “Mirupafshim” me dorën e tij, fëmija përsërit
   • kryen urdhra të shkurtra si p.sh.: “Eja”, “Ngriti duart”, “Më jep”, etj.
   • kur pyetet “Ku është topi?”, fëmija e shikon topin
   • deri në fund të muajit të dymbëdhjetë thotë fjalë me kuptim p.sh.: ba-bi, ma-mi, etj.

Të ushqyerit

Gjatë kësaj periudhe fëmija duhet të fillojë të hajë ushqime të forta. Kjo është me rëndësi të madhe për zhvillimin e muskulaturës orale. 

   • fëmija pëlqen ta prekë ushqimin dhe të hajë me gishta
   • e mban lugën, por akoma nuk ushqehet vetë

Rolin më të rëndësishëm për zhvillimin e hershëm dhe stimulimin e hershëm të fëmijës e luajnë ata që kujdesen për të. Përmes lojës dhe komunikimit me fëmijën, të rriturit mësojnë se cilat janë nevojat e fëmijës dhe si ata t’u përgjigjen atyre. Ky udhëzues i shkurtër për zhvillimin e hershëm të fëmijës mund të ndihmojë që prindërit / kujdestarët ta ndjekin zhvillimin e fëmijës së tyre.